Adria Wind Power
FAQ
ADRIAWINDPOWER
VE Ravna 1

 Prihvativši inicijativu HEP-a, koji kontinuirano potiče privatna ulaganja u male izvore električne energije - male hidroelektrane, male termo- energetske objekte i vjetroelektrane - hrvatska tvrtka Adria Wind Power izgradila je na lokaciji Ravna, na otoku Pagu, vjetroelektranu instalirane snage 5.950 kW.
Ravna je samo jedna od mnogobrojnih potencijalnih lokacija na jadranskoj obali. Dugogodišnja neprekidna mjerenja pokazuju srednju godišnju brzinu vjetra na lokaciji Ravna od 6,4 metra u sekundi, što je dobar pokazatelj isplativosti za izgradnju svih budućih vjetroelektrana. Naime, kao uvjet za ekonomično korištenje vjetra smatra se brzina od 5,5 metara u sekundi.

19. kolovoza 2004., na lokaciji Ravna na otoku Pagu, iznad paške solane montira se prva komercijalna vjetroelektrana za proizvodnju električne energije u Hrvatskoj.

Tehnologija
Tehnologija

Tehnologija rada vjetroelektrane
V52-850 kW sa Pitch regulacijom rada vjetroturbine.
...više

Konstrukcija
Konstrukcija

Iskop i postavljanje temelja, iskop i postavljanje kabela, transport i montaža VTG-a.
...više

Konstrukcija
Upravljanje vjetroelektranama

Daljinsko nadgledanje sustava u svakom trenutku omogućuje pristup podacima o proizvodnji.
...više

Proizvodnja
Proizvodnja

Usporedba ukupne proizvodnje električne energije, instalirane snage vjetroelektrana u EU...
...više

Financije
Financije

Prikaz sufinanciranja gradnje obnovljivih izvora energije u EU...
...više

Mapa lokacije
Mapa lokacije

Mapa lokacija Hrvatska
Mapa lokacija Pag

© Adria Wind Power - Sva prava pridržana.

design & development : Arto Galactinus